!...خدایا!خیلی تنها شدم

 
 
|سه شنبه 24 تیر1393| 1:42 بعد از ظهر|مهدیس همیشه تنها|

|پنجشنبه 12 تیر1393| 8:25 قبل از ظهر|مهدیس همیشه تنها|

سراب همین است دیگر… که هر صدایی در تنهایی می شنوم می گویم: جان دلم…؟!

 

|یکشنبه 28 اردیبهشت1393| 12:31 بعد از ظهر|مهدیس همیشه تنها|

 
ﻣﺮﺩ ﻣﻦ ﻧﻪ ﺑﺎ ﺍﺳﺐ ﺳﻔﯿﺪ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ ﻧﻪ ﺑﺎ ﺑﻨﺰ ﺳﯿﺎﻩ !

ﻣﺮﺩ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺩﻭ ﭘﺎﯼ ﺧﻮﺩﺵ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ

ﻣﺮﺩ ﻣﻦ ﻧﻪ ﺑﺎ ﺣﺴﺎﺏ ﭘﺮ ﻭ ﻧﻪ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺩﺭ ﻓﻼﻥ ﺟﺎﯼ ﺷﻬﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻏﺮﻭﺭ ﻭ ﻣﺮﺩﺍﻧﮕﯽ ﺍﺵ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ

ﻣﺮﺩ ﻣﻦ ﺁﻧﻘﺪﺭﻫﺎ ﻫﻢ ﺭﻭﯾﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ

ﯾﮏ ﺁﺩﻡ ﺳﺎﺩﻩ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺍﺯ ﻗﺎﻣﺘﺶ ﻣﻐﺮﻭﺭ ﺷﺪ

ﮐﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎﯾﺶ ﺭﺍ ﻓﻬﻤﯿﺪ

ﮐﻪ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺣﺮﻓﯽ ﺟز ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻦ ﻧﺪﺍﺭﺩ

ﺑﺎﯾﺪ ﺯﻥ ﺑﺎﺷﯽ ﺗﺎ ﺑﻔﻬﻤﯽ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺷﺎﺧﻪ گل ﻭﻗﺘﯽ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻣﺮﺩﯼ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ

ﮐﻪ ﺩﺳﺘﺎﻧﺶ ﺟﺰ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ

ﭼﻪ ﻋﺸﻘﯽ ﺩﺍﺭﺩ … ﻫﺰﺍﺭ ﮐﺎﺩﻭﯼ ﮔﺮﺍﻥ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﯿﺸﮑﺶ …

ﺑﺎﯾﺪ ﺯﻥ ﺑﺎﺷﯽ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯽ ﻫﻤﺎﻥ ﺩﺳﺖ ﻫﺎ ﭼﯿﺰﯼ ﺳﺖ ﻓﺮﺍﺗﺮ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻣﺤﮑﻢ …

ﺍﻣﻦ ﺍﺳﺖ … ﺍﻃﻤﯿﻨﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ …

ﻣﺮﺩ ﻣﻦ ﻣﺮﺩ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ …

 

 

|شنبه 27 اردیبهشت1393| 3:35 بعد از ظهر|مهدیس همیشه تنها|

 
مامان ؟!

لحاف من صورتی بود ، چرا سفید شده ؟؟ !!

بالشم مثل پنبه بود ، چرا مثل سنگ شده ؟؟ !!!

بابا ؟!

  تو که میدونستی از تاریکی میترسم .. چرا لامپو روشن نکردی ؟

مگه داره بارون میاد .. !!!؟؟ چرا همه جا بوی خاک میده ؟؟

من که دیروز حموم بودم ... چرا منو شستن ؟ !

عشـقم .. ؟!!!

چرا گریه میکنی؟؟!

..:: آروم باش ::..

مگه وقتی زنده بودم ارزشمو فهمیدید ؟؟

 

|شنبه 27 اردیبهشت1393| 3:26 بعد از ظهر|مهدیس همیشه تنها|

ﮔـﺎﻫـی ﺍﻳـﻨـﮑـﻪ ﺻـﺒـﺢ ﻫـﺎ
ﺩﻟـﺖ ﻧـﻤـﻲ ﺧـﻮﺍﺩ ﺑـﻴـﺪﺍﺭ ﺑـﺸـﻲ

ﻫـﻤـﻴـﺸـﻪ ﻧـﺸـﻮﻧـﻪ ی ﺗـﻨـﺒـﻠـی ﻧـﻴـﺴـﺖ !

خسته ﺍی ﺍﺯ ﺯﻧـﺪﮔـی …!

ﻧـﻤـی ﺧـﻮﺍی ﻗـﺒـﻮﻝ ﮐـﻨـی ﮐـﻪ ﻳـﮏ ﺭﻭﺯِ ﺩﻳـﮕـﻪ ﺷـﺮﻭﻉ ﺷـﺪﻩ …

|پنجشنبه 7 فروردین1393| 9:19 قبل از ظهر|مهدیس همیشه تنها|

برای خودم مردی شده ام...
این روزها در سکوت سر سخت...
بی صدا گریه میکنم...
ولی!
دنیا مواظبم باش...
قلبم هنوز زنانه می‌تپد.


|چهارشنبه 6 فروردین1393| 2:26 بعد از ظهر|مهدیس همیشه تنها|

گاهی

تنهایی

یعنی خیلیا 

در

حدت نیستن ...

|چهارشنبه 6 فروردین1393| 2:23 بعد از ظهر|مهدیس همیشه تنها|


چه جالب، دوست داشتن شبیه مسابقه صندلی شده...

دیربجنبی سرجایت نشسته اند!!!

|دوشنبه 12 اسفند1392| 8:11 قبل از ظهر|مهدیس همیشه تنها|


مـی آیــم دردهـایـم را روی ایــن صفحه ی مجـازی مینـویســم

ولی هیچـوقت هیچ کس نفهمید مـن اینهـا را واقعـی "درد" میکشــم ..

حال من یعنی . . .

یک قدم از افسردگی آن طرف تر...

|دوشنبه 7 بهمن1392| 11:27 قبل از ظهر|مهدیس همیشه تنها|


ـــــﻦ

ﻧﻪ ﯾـــــﮏ ﻓــــﺎﺣﺸــه ام

ﻧﻪ ﯾـــــﮏ ﻣﺬﻫـــــﺒﯽ ﺑــﺎﮐـــﺮﻩ

ﻧﻪ ﯾــــﮏ ﺳﻨــﮓ

ﻧﻪ ﯾـــﮏ ﻓﺮﺷﺘـــه ﺁﺳﻤــﺎنی

ﺑــﺮﺍﯼ ﺭﺳﯿــــــﺪﻥ ﺑﻪ ﻣـــﻦ ﻧــﻪ ﻟــﺎﺯﻣـ ﺍﺳــﺖ پول ﺑﺪﻫــــﯽ

ﻧﻪ ﺳــﻮﺍﺭ ﺑـــــــﻨﺰ ﺷــــﻮﯼ

ﻧـــﻪ ﻣــــﺜﻞ ﻗﻬـــــﺮﻣﺎﻥ ﺩﺍﺳــﺘﺎﻥ ﻫــﺎ ﺭﻓــﺘﺎﺭ ﮐﻨـــــﯽ

ﺗـــــﻨﻬﺎ ﮐــاﻓﯿـــﺴﺖ ﺧـــﻮﺩﺕ ﺑــــﺎﺷﯽ

ﺍﮔــــــﺮ ﺗﻮ ﺑﻪ من و ﻫم ﺟﻨساﻥ ﻣــﻦ ﻣـــــﮕﻮﯾـــﯽ ﺁﻫـــﻦ ﭘــﺮﺳﺖ

ﺍﻧـــــﮕﺸﺖ ﺷﻤــﺎﺭ ﻧﯿﺴﺘـــﻨﺪ مردان ﺍﻧـــﺪﺍم پرست

|سه شنبه 26 آذر1392| 11:26 قبل از ظهر|مهدیس همیشه تنها|

فاحشه کسی ست ....
که یکی را در آغوش دارد ....!
دیگری را زیر سر ....
و خاطرات دیگری را در قلب ...

|پنجشنبه 14 آذر1392| 11:43 قبل از ظهر|مهدیس همیشه تنها|

تنهایی یعنی

~ گوشه پروفایلت 50 نفر on باشن

~ ولی نی توانی با هیچ کدام درد دل کنی

~ و مجبور میشی دردهایت را بنویسی

~ تا شاید همان ها لایک کنند ...

|پنجشنبه 14 آذر1392| 11:42 قبل از ظهر|مهدیس همیشه تنها|


ایــن روزهــا دلــم اصــرار دارد

فــریــاد بــزنــد؛

امــا

مــن جــلوے دهــانــش را مے گــیــرم

وقــتــے مــے دانــم کــســی تــمــایــلــے بــه شــنــیــدن صــدایــش نــدارد

ایــن روزهــا مــــــن
خــداے ســــکــــــوت شــــده ام؛

خــفــقــان گــرفــتــه ام تــا آرامــش اهــالــے دنــیــا،

خــــط خــــطــے نــشــــود . . .!!!

|یکشنبه 10 آذر1392| 10:19 قبل از ظهر|مهدیس همیشه تنها|


تنهایی ...

تنهایی این نیست که هیچکس اطرافت نباشه!

این نیست که با کسی دوست نباشی!

این نیست که آدمی گوشه گیر و منزوی باشی!

این نیست که کسی باهات حرف نزنه!

این نیست که هیچوقت نتونی خوشحال باشی!

این نیست که کسی دوستت نداشته باشه! تنهایی، یه حس درونیه!

تنهایی یعنی "هیچکس نمیفهمه حالت بده ...

|یکشنبه 10 آذر1392| 8:29 قبل از ظهر|مهدیس همیشه تنها|

خسته ام از قصه های شومتان خسته از همدردی مسمومتان
اینهمه خنجر، دل کس خون نشد این همه لیلی،‌کسی مجنون نشد
آسمان خالی شد از فریادتان بیستون در حسرت فرهادتان
کوه کندن گر نباشد پیشه ام  بویی از فرهاد دارد تیشه ام

قاتلی شده ام زنجیره ای!!!

قاتلی که مقتولانش را می بلعد!!!

قاتلی که از قتلهایش هرگز پشیمان نخواهد شد!!!

قاتلی که بسیار عاشقش می شوند!!!

.

.

من میکشم تک تک احساساتم را و فرو میخورم آنها را....

و چه بسیار دوست دارند مرا مردم...

وقتی که از کنار احساسشان، بی احساس می گذرم!!!

|یکشنبه 10 شهریور1392| 11:54 قبل از ظهر|مهدیس همیشه تنها|

کجایی تا ببینی چقدر مشتاق دیدار داری؟!!

آنان که می خواهند بدانند شیرینی زبان مرا چه کسی به کام خود مکیده است...

که چنین زهر میبارد از سخنم!!!

شبانگاهان تا حریم فلک چون زبانه کشد سوز آوازم-شرر ریزد بی امان به دل ساکنان فلک ناله سازم . . . چو آن ابر نوبهارم من به دل شور گریه دارم من . . . !

|یکشنبه 10 شهریور1392| 11:50 قبل از ظهر|مهدیس همیشه تنها|

نیازی به ....نیست!

می خواهی مرا بشناسی؟!!

لابلای جملاتم قدم بزن...

کنار نقطه هایم کمی بنشین...

دستان کلماتم را بفشار...

در چشمان حروفم خیره شو...

کمی از عاشقانه هایم بنوش...

.

.

آری این منم:

نام: برداشت

نام خانوادگی: آزاد

|یکشنبه 10 شهریور1392| 11:34 قبل از ظهر|مهدیس همیشه تنها|

آهـــــــــای فلانی ! یـــادت باشــد ... کـــم حوصلـه ســت .. ظـاهـــرش جـــدیست ..امـا دلـــی دارد کـه مــهربـانـی اش بـه وسعـت یک اقــیـانــوس است ! بــد قـول نــیـست .. امـــا گرفتار است با او راه بیا....! خــستـه کـه بــاشـد .. تــنهـایش بــگــذار ...! تودار است .. اما صبر کن خودش بعد حرفهایش را...

|یکشنبه 3 شهریور1392| 8:26 قبل از ظهر|مهدیس همیشه تنها|


یادتونه سر کلاس تخته پاک کن رو خیس میکردیم...

میکشیدیم رو تخته...

فکر میکردیم خیلی تمیز شده...

بعد که تخته خشک میشد میدیدم چه گندی زدیم...

الان همین حس رو نسبت به زندگی دارم !!!

 
|دوشنبه 14 مرداد1392| 1:52 بعد از ظهر|مهدیس همیشه تنها|

فــرامــوش ڪــردنـت بــرایـم مـثـل آب خــوردن است …

 از همــان آبـهـایـی که خــفــه ات میــکنـد …

از همان هایی ڪــه بــایــد ساعـت هـا سـرفـه ڪـنـی …

 از همــان هـایـی ڪــه بـی اختیــار اشـڪــهایـت را جـاری میـڪــند.. .

 

|شنبه 29 تیر1392| 12:41 بعد از ظهر|مهدیس همیشه تنها|

خدایا…
آسمانت چه مزه ایست؟
من تا به حال فقط زمین خورده ام !

خدایا… آسمانت چه مزه ایست؟ من تا به حال فقط زمین خورده ام !

|شنبه 29 تیر1392| 11:18 قبل از ظهر|مهدیس همیشه تنها|

بـا جنگل ، دریا و کوه , میتوان بهتریـن لحظات دو نفـره را ساخت ,
اما برای یک تنها , فقط گم شدن و غرق شدن و سقوط …

این روزها… انسان ها تنهایی ات را پر نمیکنند.. فقط خلوتت را میشکنند…

|شنبه 29 تیر1392| 10:9 قبل از ظهر|مهدیس همیشه تنها|

درد یک پنجره را پنجره ها میفهمند ..
معنی کور شدن را گره ها میفهمند ..
….

تاریخ را کنار بگذار ! جغرافیا مهم تر استــــــ ! تــــــــــو کجایی ؟!
|شنبه 29 تیر1392| 10:3 قبل از ظهر|مهدیس همیشه تنها|

برای چشمانم
نماز باران بخوان…
بغض کرده…
ابریست… 
اما نمیبارد…

چه انرژی عظیمی میخواهد کنترل اولین قطره اشک برای نچکیدن!!!

|پنجشنبه 27 تیر1392| 12:5 بعد از ظهر|مهدیس همیشه تنها|

   لـــیـــــــــلی ....
به قـــصـــه ی خـــود بـــازگــــــرد....!!!
اینـــجـــا مـــجنــــــون بـــا هـــمـــه ی لــــــیلـــی هـــــــــا"محـــــــــــــــرم"اســـت....
بــــــه جـــز لـــیلـــی خـــــــــودش...
|پنجشنبه 27 تیر1392| 11:45 قبل از ظهر|مهدیس همیشه تنها|

کاش میشد نفسم باشی . . . حتی نفس آخر

خدایا…

میخواهم اعتراف کنم دیگرنمیتوانم 

 خسته ام من امانت دارخوبی نیستم

 “مراازمن بگیر” مال خودت

من نمیتوانم نگهش دارم…

|چهارشنبه 26 تیر1392| 2:28 بعد از ظهر|مهدیس همیشه تنها|

خدایــــــــــــــــــا …
به حد کافی خیال بافتم …
و تنم کردم …
یه کم واقعیت شیرین …
لطفا …

آهای فلانی . . .

 به زخم هایم خیره نشو !

خودم می دانم عمیقند . . .

 با نگاهت به آتش میکشی وفاداریم را !

مگر تنها ندیده ای ؟؟؟

|چهارشنبه 26 تیر1392| 10:32 قبل از ظهر|مهدیس همیشه تنها|

اه باران . . .
سیگارم را خاموش کردی !
آن موقع که برای قدم زدن میخواستمت نیامدی
حالا برای داغون کردنم برای چه آمدی . .
|چهارشنبه 26 تیر1392| 10:19 قبل از ظهر|مهدیس همیشه تنها|

بی انصاف ...!
آرام تر ببوسش...!
حسودی اش میشود...!
دردش می آید...!
رد پای خاطراتم بر روی لب هایت...!
|شنبه 22 تیر1392| 11:17 قبل از ظهر|مهدیس همیشه تنها|

MisS-A